2007/May/10

ไอคิวคืออะไร ไอคิวคือหน่วยที่ใช้วัดความฉลาดทางปัญญา ความคิด การคำนวณ การใช้เหตุผล การวัดนี้ไม่ใช้ความจำ เพราะคนที่จำเก่งๆ อาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดก็ได้ หรืออย่างที่เขาเรียกกันว่า จำแบบนกแก้วนกขุนทอง

ระดับของไอคิวมีดังนี้

ไอคิว 130 ขึ้นไป ถือว่าฉลาดมาก
120 - 129 ฉลาดกว่าปกติ
110 - 119 ฉลาด
90 - 109 ปกติ
80 - 89 ด้อยปัญญา
70 - 79 คาบเส้น
ต่ำว่า 70 ปัญญาอ่อน

การมีสุขภาพกายดีจะทำให้คนเรามีไอคิวสูงขึ้นได้หรือไม่ คำตอบคือไม่เกี่ยวกันค่ะ สุขภาพกับไอคิวจะไม่ไปด้วยกัน ในขณะเดียวกันความเจ็บป่วยไม่สบาย ก็ไม่อาจจะรบกวนไอคิวของคนที่มีไอคิวสูงได้ ถ้าเช่นนั้นแล้ว สุขภาพจิตล่ะ จะมีผลต่อไอคิวบ้างหรือไม่ คำตอบคือมีบ้าง ในบางโรค เพราะไอคิวต้องใช้การคำนวณ การคิดเชื่อมโยงพิจารณา ถ้าจิตไม่ดีจะทำไม่ได้ แต่ก็มีโรคจิตอยู่บางประเภทที่ไม่รบกวนไอคิวของผู้ป่วยเลย นั่นก็คือโรคจิตประเภท schizophrenia ผู้ป่วยหลายคนมีไอคิวสูงมากๆ เรียนจบปริญญาเอก บุคคลเหล่านี้มักขบคิดปัญหายากๆได้ เช่น คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แต่ในการทำงานร่วมกับคน เขามักมีปัญหา

เวลาไปวัดไอคิวเขาวัดอะไรกันบ้าง เขาก็จะทดสอบเราใน 11 ด้านด้วยกัน ได้แก่ความรู้ทั่วๆไป ตรงนี้คนที่หูตากว้างไกลก็มักจะได้เปรียบ วัดความคิดความเข้าใจ การคำนวณ หาความเหมือนความแตกต่าง ความจำระยะสั้น การใช้ภาษา การต่อภาพส่วนที่หาย การจับคู่ ต่อลวดลายโครงสร้างต่างๆ การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ การต่อภาพเป็นรูป และการหาความสัมพันธ์ของตัวเลข

ไอคิวเป็นเรื่องเฉพาะตัว มีอาหารหรือวิตามินอะไรที่กินแล้วเพิ่มไอคิวได้หรือไม่ ถ้าคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็เห็นจะยาก ถ้าจะเสริมไอคิวจะต้องเสริมกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ใครอยากให้ลูกมีไอคิวสูงก็ต้องแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ขาดไอโอดีน และเด็กที่เกิดมาในช่วงปีแรก ก็ต้องได้ไอโอดีนเพียงพอ ถ้าไม่พอก็จะเป็นโรคที่เรียกว่า เอ๋อ มีปัญญาอ่อนไป น่าสงสัยว่าที่คนญี่ปุ่นฉลาดกันทั้งประเทศ อาจจะเป็นเพราะกินไอโอดีนจากปลาและสาหร่ายทะเลเยอะ

คนที่มีไอคิวสูงก็ได้เปรียบ แต่ถ้าจะประสบความสำเร็จในการทำงานก็ต้องมีอีคิวสูงด้วย อีคิวคือหน่วยวัดอารมณ์ การรู้จักอารมณ์ตน อารมณ์ผู้อื่น และแก้ไขความขัดแย้งได้ เพราะถ้าไอคิวสูง แต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้ ชีวิตก็คงจบอยู่ในห้องเล็กๆอยู่กับคอมพิวเตอร์คนเดียว
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ขอบคุณข้อมูลจาก แพทย์หญิง ธนพร รัตนสุวรรณ

Comment

Comment:

Tweet


This is really the most reliable jobs writing service I have ever visited online, writers of which regularly wish help you.
#3 by jobs writing (193.105.210.41) At 2011-11-17 09:59,
Set your life more simple take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> and all you want.
#2 by HollandAnnie (91.212.226.143) At 2011-10-25 04:11,
ก็ดี
#1 by 001 (118.173.35.235) At 2008-10-26 19:37,